Sint Antonius Put
Herdenking overleden bij de Kapel Jaarlijks worden de overledenen van de Slek, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, herdacht in de Sint Antoniuskapel. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De herdenking begint om 15:00. Om iedereen een beschutte plaats te geven worden er 2 grote party-tenten voor de kapel geplaatst. Tevens is er zitgelegenheid voor de mensen, die slecht ter been zijn, zodat zij ook deze viering kunnen bezoeken. Samen kunnen we dan bidden voor de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Voor iedere overledene is er een witte roos en aan een familielid wordt gevraagd deze in een vaas te zetten en een kaarsje te ontsteken. Tevens zijn de namen van de overleden in een speciaal boek opgeschreven. Dit boek blijft dan enige dagen in de kapel liggen. Tussen de gebeden en het noemen van de namen wordt passende muziek ten gehore gebracht. Na afloop is er tijd voor een kopje koffie of thee.